Om yoga

YOGA

Yoga är bra för alla, inte enbart kroppsligt utan också för vårt mentala, kognitiva. Yogan kan ge positiva effekter för balans och flexibilitet, kroppsligt och mentalt. En regelbunden yogapraktik gör kroppen stark, smidig och uthållig. För vårt inre ger yogan återhämtning, stärker dina sinnens perception och lugnar hjärnan. De som utövar yoga brukar uppleva en ökad kroppskontroll, kroppsmedvetenhet och känna en övergripande ökad känsla av välmående.


Yogans filosofi

All yoga har samma källa och samma mål. Det första skrivna dokumentet i ämnet yoga nedtecknades av Patanjali för ca 2600 år sedan i Yoga Sutras. Patanjali tillskrivs även att ha sammanfattat grammatik för språket sanskrit och medicinen i form av den Ayurvediska läkekonsten. Yoga Sutras består av 196 aforismer som beskriver vad yoga är och hur den utövas. Patanjali sorterar in yoga i 8 grenar; ashtanga som är tätt sammansvetsade. I Sutras 1:2 definieras yoga som:

"Stillandet av rörelserna i medvetandet".


Yogans 8 grenar

Yama - vårt inre förhållningssätt

Niyama - personliga discipliner

Asana - fysiska yogapositioner

Pranayama - andningsmeditation

Pratyahara - vända uppmärksamheten inåt, vända sinnenas perception till vårt inre

Dharana - koncentration, samlad uppmärksamhet

Dhyana - spontant tillstånd av djup koncentration som övergår i meditation

Samadhi - självförverkligande, frihet och förmåga att se klart