Vi undervisar yoga på

Majorsgatan 4 i Linnéstaden i Göteborg.

Sara, Dirce, Lisbet, Linda, Gunilla, Shaylin, Alberto och Linda.

Du är varmt välkommen på yoga!

Om yoga

Yoga är meditation i rörelse. Yogan ger positiva effekter för balans och flexibilitet såväl kroppsligt som mentalt. En regelbunden yogapraktik gör kroppen stark, smidig och uthållig. Yogan ger återhämtning, stärker dina sinnens perception, ökar kroppsmedvetenhet och de flesta som utövar yoga brukar ge uttryck för en ökad, generell känsla av välmående.

Sara Karlsson, internationellt certifierad Iyengaryogalärare, blev klar med sin utbildning år 2013 och har sedan dess hållit kurser, work-shops och retreats i yoga. Sara vidareutbildar sig kontinuerligt med seniora lärare. Utöver yogan arbetar hon som psykolog på vårdcentral och privat, med individers psykiska hälsa och välmående. 

Dirce,

Corradini Stridh är certifierad Iyengaryogalärare sedan 2010. Dirce tog sin första yogalektion i Los Angeles 1980 och har sedan dess utövat och fördjupat sig inom yoga. För Dirces skolios har yogapraktiken varit ovärderlig. Hon ser yogan som ett poetiskt rörelseschema som läker kroppen och själen om och om igen. Iyengaryoga-metoden, som Dirce praktiserar och undervisar i, ser hon som en hållbar metod som alla kan praktisera oavsett stelheter eller skador i kroppen.

Lisbet Wikman är utbildad Iyengaryogalärare och har praktiserat och undervisat yoga sedan 1990-talet. Lisbet är en välkänd och uppskattad yogalärare i Göteborg, där hon drivit sin egen Iyengaryogastudio, Ganesha Yoga under många år. Lisbet har ständigt vidareutbildat sig och är i dag senior inom yogaläraryrket. Utöver Lisbets mångåriga erfarenhet av att utveckla elever i yogans praktiserande har hon en gedigen erfarenhet och kunnighet i att anpassa och omhänderta elever med specifika kroppsliga åkommor som knäskador, högt blodtryck, ryggbesär, axlar och skuldror med mera. Glädjen är påtaglig i Lisbets undervisning.

Linda Beas Thorsell är certifierad Iyengaryogalärare sedan 2017. Linda undervisar för att kunna dela med sig av den glädje som yogan kan ge oss i våra liv och möten med oss själva på djupare plan. Linda upptäckte yogan i tonåren som en hjälp för sin skolios. Med en kropp som kände allt annat än balans fann hon Iyengaryogan värdefull med dess fokus på linjering och kroppsmedvetenhet. Hon har också haft stor nytta av yogan under sina graviditeter och undervisar även i gravidyoga. Utöver yogaundervisningen är Linda socionom och studerar en masterutbildning i hälsa och livsstil.

Gunilla Eklund-Berlöw är certifierad Iyengaryogalärare och kom i kontakt med Iyengaryoga under en av sina graviditeter 1995. Sedan dess har hon även provat andra yogaformer men alltid kommit tillbaka till Iyengaryoga. 2011 fick hon bröstcancer och efter operationer och behandlingar uppstod en längtan att gå djupare inom yogan. Gunilla ser yogan som en plats där hon kan få kraft, vila och inre ro. Gunilla har gått en treåring lärarutbildning och examinerades 2022 till Iyengaryogalärare.

Shaylins kärlek till yoga och meditation började år 2006, när hon var 16 år gammal, inspirerad av sin mor, som är en erfaren yogalärare. Sedan dess har yoga och meditation varit en integrerad del av hennes liv och har fört med sig både harmoni och styrka. År 2022 blev Shaylin en internationellt certifierad Iyengar-yogalärare efter att ha genomgått en treårig Iyengar-yogautbildning. Hennes resa har även inkluderat meditations kurser runt om i världen och undervisning av yoga i länder som Iran, Sverige och Kanada. Shaylin har även en särskild passion för att arbeta med barn och har genomgått en barnyogautbildning samt blivit diplomierad barnyogaledare år 2018. Hon tror på kraften i yoga och meditation för att skapa harmoni och styrka i livet. Hennes passion är att dela denna gåva med andra och bidra till att skapa en värld fylld av hopp, medkänsla och kärlek. Shaylin har även flera högskolekurser i anatomi och hälsa, samt utbildar sig till socionom.

Alberto, Manco är certifierad Iyengaryogalärare och Osteopat i egen regi sedan dryga 10 år. Albertos tidigare passion var fotboll och styrketräning, vilka yogan ersatte efter att Alberto blivit medveten om kroppens stelheter och rörlighet när han praktiserade yoga. Alberto upplever att yogan och osteopatin kopletterar varandra och är både hans passioner och huvudsakliga sysselsättning.

Linda, Fidler Thorell är certifierad Iyengaryogalärare sedan 2014, då hon tog sitt Introductory level II i Stockholm. Linda undervisade där i ca 5 år innan det blev flytt tillbaka till Göteborg, med fortsatt undervisning. Linda började sin Yoga-resa 1998, på Göteborgs Yoga Centrum och Yoga har följt henne genom livets upp- och nedgångar och varit en helt ovärderlig hjälp. Den styrka, tillfredställelse och lugn som kommer med en yoga-praktik finns inte mycket annat som kan slå!Linda är Barnmorska och har ett lång yrkesliv med sig från både graviditeter och födslar. Hon driver också sitt eget företag inom hälso-sektorn som massageterapeut med specialisering inom graviditet, lymf- och fasciakunskap, träning ochyoga.